Toyota

NOVI VILIČARI – TOYOTA

vilicari plinski

 

Čeoni plinski viličari – 1 – 3.5 t
Čeoni plinski viličari – 3.5 – 5 t
Čeoni plinski viličari – 5 – 8 t

 

 

vilicari dizel

 

Čeoni diesel viličari – 1 – 3.5 t
Čeoni diesel viličari – 3.5 – 5 t
Čeoni diesel viličari – 5 – 8 t

 

 

vilicari elektro

 
Čeoni električni viličar – 24 V – 3 kotača
Čeoni električni viličar – 48 V – 3 kotača
Čeoni električni viličar – 48 V – 4 kotača
Čeoni električni viličar – 80 V – 4 kotača